skip to Main Content

Chương trình Nhà Đầu tư Nổi tiếng có 4 cấp độ: CadetChampionElite và Elite Pro Mỗi cấp độ đều có các yêu cầu và quyền lợi riêng.

Trước khi đăng ký tham gia chương trình, vui lòng hoàn tất các yêu cầu đối với hồ sơ eToro của bạn:

 1. Xác minh tài khoản của bạn
 2. Bổ sung một bức ảnh thật của bạn
 3. Chia sẻ tên thật của bạn trong hồ sơ, qua phần Cài đặt
 4. Viết về chiến lược giao dịch của bạn trong trong phần “Tiểu sử” của hồ sơ để mô tả cách bạn giao dịch với những người sao chép hiện tại và tiềm năng

Khi đăng ký tham gia chương trình, bạn phải đồng ý với các yêu cầu giao dịch có Trách nhiệm.

1. Cấp Cadet

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí dưới đây, bạn sẽ được chấp nhận vào chương trình ở cấp Cadet:

 • Bạn không được có các vị thế vượt quá mức đòn bẩy được nêu trong các yêu cầu Giao dịch có Trách nhiệm
 • Bạn không được có điểm rủi ro cao hơn 6 trong 2 tháng theo lịch trước khi tham gia chương trình
 • Bạn không được có mức thua lỗ hàng tháng cao hơn 20% trong 6 tháng qua (trừ khi thị trường trải qua một mức thua lỗ như vậy)
 • Bạn đang không sao chép người dùng hoặc CopyPortfolio nào
 • Bạn có ít nhất 2 tháng lịch sử giao dịch trên trang Thống kê của mình
 • Tài khoản có giá trị tài sản trung bình tối thiểu là $1.000
 • Bạn đã có trung bình ít nhất 1 người sao chép được xác minh trong một tháng qua
 • Bạn đã có AUM trung bình tối thiểu $500 trong một tháng qua

2. Champion

Nếu đáp ứng các tiêu chí dưới đây, bạn sẽ được chuyển sang cấp Champion:

 • Bạn đã ở cấp Cadet trong ít nhất 2 tháng
 • Tài khoản của bạn có giá trị tài sản trung bình tối thiểu $5.000
 • Bạn đã có trung bình ít nhất 10 người sao chép được xác minh trong một tháng qua
 • Bạn đã có AUM trung bình tối thiểu $50.000 trong một tháng qua

Nhà Đầu tư Nổi tiếng cấp Champion sẽ nhận được khoản thanh toán cố định 400 USD mỗi tháng (hoặc 800 USD nếu AUM của họ tăng ít nhất 1% trong tháng trước), được hoàn lại tối đa 100 USD cho sách về giao dịch và đầu tư, rút tiền miễn phí và các quyền lợi khác.

3. Cấp Elite

Nếu đáp ứng các tiêu chí dưới đây, bạn sẽ được chuyển sang cấp Elite:

 • Bạn đã ở cấp Champion trong ít nhất 4 tháng
 • Tài khoản của bạn có giá trị tài sản trung bình tối thiểu $25.000
 • Bạn đã có AUM trung bình tối thiểu $500.000 trong một tháng qua

Nhà Đầu tư Nổi tiếng cấp Elite sẽ nhận được khoản thanh toán bằng 1,5% AUM trung bình hàng năm (hoặc 2% nếu AUM của họ tăng ít nhất 1% trong tháng trước), được hoàn lại tối đa 100 USD cho sách về giao dịch và đầu tư, rút tiền miễn phí, tư cách hội viên cao cấp của GuruFocus và các quyền lợi khác.

4. Elite Pro

Nếu đáp ứng các tiêu chí dưới đây, bạn sẽ được chuyển sang cấp Elite Pro:

 • Bạn đã ở cấp Elite trong ít nhất 2 tháng
 • Tài khoản của bạn có giá trị tài sản trung bình tối thiểu $50.000
 • Bạn đã có AUM trung bình tối thiểu $10.000.000 trong một tháng qua

Nhà Đầu tư Nổi tiếng cấp Elite Pro sẽ nhận được khoản thanh toán bằng 2% AUM trung bình hàng năm (hoặc 2,5% nếu AUM của họ tăng ít nhất 1% trong tháng trước), được hoàn lại tối đa 100 USD cho sách về giao dịch và đầu tư, rút tiền miễn phí, tư cách hội viên cao cấp của GuruFocus và các quyền lợi khác.

Mọi thay đổi về mức giá sẽ xảy ra sau ngày thanh toán hàng tháng cho Nhà Đầu tư Nổi tiếng, vốn diễn ra trước ngày 10 hàng tháng. Các khoản thanh toán hằng tháng được tính dựa trên dữ liệu được đối chiếu trong tháng dương lịch trước đó.

Xem thêm: Những Nhà đầu tư nổi tiếng đến từ Việt Nam trên eToro năm 2020 là ai?

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments