skip to Main Content

eToro là nền tảng giao dịch trực tuyến hàng đầu thế giới cho các nhà giao dịch  và đầu tư thuộc thế hệ kế tiếp. Nếu bạn là một trader thành công, có chiến lược giao dịch độc đáo, bạn có thể kiếm thêm nguồn thu nhập bằng cách trở thành “Nhà Đầu tư nổi tiếng” trên eToro.

Đây là một hình thức quản lý danh mục đầu tư mới, không chỉ giúp các trader lão luyện kiếm thêm lợi nhuận mà còn giúp các trader copy giao dịch có thêm nguồn thu nhập thụ động. Khoản thu nhập của Nhà đầu tư nổi tiếng sẽ phụ thuộc vào số lượng khách hàng theo dõi và sao chép tài khoản trên nền tảng eToro. Nếu bạn đã sẵn sàng và tin rằng mình có thể trở thành Nhà  đầu tư Nổi tiếng, hãy tham gia ngay hôm nay.

Thu nhập từ việc trở thành Nhà đầu tư nổi tiếng trên eToro

Trở thành Nhà đầu tư Nổi tiếng trên eToro và kiếm 2% phí hàng năm. Ví dụ: Nếu 1.000 người sao chép bạn với tổng số tiền là 10 triệu đô la, bạn sẽ kiếm  thêm $200.000 mỗi năm.

Khi tài khoản giao dịch của bạn được sao chép bởi những người khác, bạn sẽ kiếm được các khoản thanh toán  cố định bằng tối đa 2%​ tài sản đang quản lý (AUM) hàng năm của bạn. Khoản này  sẽ được thanh toán hàng tháng. AUM của bạn là tổng số tiền mà các nhà giao dịch  khác đã phân bổ để sao chép bạn. Các khoản thanh toán này nằm ngoài mọi khoản  lợi nhuận từ giao dịch của riêng bạn.

Mọi khoản thanh toán cho các Nhà Đầu tư Nổi tiếng đều được ghi có là tiền thực, có  thể rút ngay lập tức.

Các cấp độ Nhà đầu tư nổi tiếng trên eToro

Chương trình Nhà Đầu tư Nổi tiếng có 4 cấp độ:

 • Cadet (ngôi sao màu xanh da trời)
 • Champion (ngôi sao màu đỏ)
 • Elite (ngôi sao màu xanh lá cây)
 • Elite Pro (ngôi sao màu đen) 

  Mỗi cấp độ đều có các yêu cầu và quyền lợi riêng.

Phân loại cấp độ Nhà đầu tư nổi tiếng sẽ dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau như: thời gian bắt đầu đăng ký, vốn trung bình tối thiểu, số người sao chép tối thiểu, AUM tối thiểu,…

Các tiêu chí đều được minh họa cụ thể trong bảng dưới đây:

 • AUM Tối thiểu có nghĩa là tổng giá trị các trader khác dùng để sao chép tài khoản của PI (Nhà đầu tư nổi tiếng) được ghi nhận mỗi ngày vào lúc 00:00 GMT trong suốt tháng liên quan. Ví dụ có 10 ng copy, mỗi khách copy 200 đô, thì tổng AUM = $2000
 • Vốn Trung bình Tối thiểu được nói đến ở trên có nghĩa là lượng tiền vốn tối thiểu trong tài khoản của Nhà Đầu tư Nổi tiếng (bao gồm lợi nhuận và thua lỗ tạm tính) như được ghi nhận vào lúc 00:00 GMT mỗi ngày trong suốt tháng dương lịch liên quan.
 • Giao dịch có trách nhiệm có nghĩa là điểm rủi ro tối đa cho phép không được cao hơn mức 6.
 • Tiếp cận AUM có nghĩa là số lượng sao chép tối đa được phép trong cấp độ liên quan. eToro có quyền chặn khách hàng nhận người sao chép mới sau khi họ đạt lượng AUM tối đa cho cấp độ tương ứng.
 • Khách hàng giao dịch trên eToro Mỹ chỉ có thể sao chép và được sao chép bởi các khách hàng khác từ Mỹ.

Các tiêu chí đánh giá của từng cấp độ

1. Cadet

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí dưới đây, bạn sẽ được chấp nhận vào chương trình ở cấp Cadet:

 • Bạn không được có các vị thế vượt quá mức đòn bẩy được nêu trong các yêu cầu Giao dịch có Trách nhiệm
 • Bạn không được có điểm rủi ro cao hơn 6 trong 2 tháng theo lịch trước khi tham gia chương trình
 • Bạn không được có mức thua lỗ hàng tháng cao hơn 20% trong 6 tháng qua (trừ khi thị trường trải qua một mức thua lỗ như vậy)
 • Bạn đang không sao chép người dùng hoặc CopyPortfolio nào
 • Bạn có ít nhất 2 tháng lịch sử giao dịch trên trang Thống kê của mình
 • Tài khoản có giá trị tài sản trung bình tối thiểu là $1.000
 • Bạn có ít nhất 1 người sao chép được xác minh với AUM tối thiểu là $500

2. Champion

Nếu đáp ứng các tiêu chí dưới đây, bạn sẽ được chuyển sang cấp Champion:

 • Bạn đã ở cấp Cadet trong ít nhất 2 tháng
 • Tài khoản của bạn có giá trị tài sản trung bình tối thiểu $5.000
 • Bạn có ít nhất 10 người sao chép đã xác minh trung bình hàng ngày với AUM tối thiểu $50.000

Nhà Đầu tư Nổi tiếng cấp Champion sẽ nhận được khoản thanh toán cố định 400 USD mỗi tháng (hoặc 800 USD nếu AUM của họ tăng ít nhất 1% trong tháng trước), được hoàn lại tối đa 100 USD cho sách về giao dịch và đầu tư, rút tiền miễn phí và các quyền lợi khác.

3. Elite

Nếu đáp ứng các tiêu chí dưới đây, bạn sẽ được chuyển sang cấp Elite:

 • Bạn đã ở cấp Champion trong ít nhất 4 tháng
 • Tài khoản của bạn có giá trị tài sản trung bình tối thiểu $25.000
 • Bạn có một AUM tối thiểu $500.000

Nhà Đầu tư Nổi tiếng cấp Elite sẽ nhận được khoản thanh toán bằng 1,5% AUM trung bình hàng năm (hoặc 2% nếu AUM của họ tăng ít nhất 1% trong tháng trước), được hoàn lại tối đa 100 USD cho sách về giao dịch và đầu tư, rút tiền miễn phí, tư cách hội viên cao cấp của GuruFocus và các quyền lợi khác.

4. Elite Pro

Nếu đáp ứng các tiêu chí dưới đây, bạn sẽ được chuyển sang cấp Elite Pro:

 • Bạn đã ở cấp Elite trong ít nhất 2 tháng
 • Tài khoản của bạn có giá trị tài sản trung bình tối thiểu $50.000
 • Bạn có một AUM tối thiểu $10.000.000

Nhà Đầu tư Nổi tiếng cấp Elite Pro sẽ nhận được khoản thanh toán bằng 2% AUM trung bình hàng năm (hoặc 2,5% nếu AUM của họ tăng ít nhất 1% trong tháng trước), được hoàn lại tối đa 100 USD cho sách về giao dịch và đầu tư, rút tiền miễn phí, tư cách hội viên cao cấp của GuruFocus và các quyền lợi khác.

Các bước trở thành Nhà đầu tư nổi tiếng

Trước khi đăng ký tham gia chương trình, vui lòng hoàn tất các yêu cầu đối với hồ sơ eToro của bạn:

  1. Xác minh tài khoản của bạn.
  2. Mở và nộp tiền vào tài khoản với eToro
  3. Bổ sung một bức ảnh thật của bạn
  4. Chia sẻ tên thật của bạn trong hồ sơ, qua phần Cài đặt
  5. Viết về chiến lược giao dịch của bạn trong trong phần “Tiểu sử” của hồ sơ để mô tả cách bạn giao dịch với những người sao chép hiện tại và tiềm năng
  6. Bắt đầu giao dịch và trao đổi với những người khác để thu hút sự chú ý. Khi bạn đã có người sao chép thứ nhất và đáp ứng yêu cầu tham gia, có thể bạn sẽ được  chấp nhận là một Nhà Đầu tư Nổi tiếng.

Tuy nhiên, chương trình Nhà Đầu tư Nổi tiếng phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này ngoài các ​Điều khoản và Điều kiện của eToro.

Ngoài ra, thanh toán hàng tháng cho các Nhà đầu tư nổi tiếng chỉ được thực hiện khi họ đã đáp ứng  tất cả các yêu cầu tích lũy như được nêu chi tiết trong bảng quyền lợi phía trên.

Lưu ý:

* Thanh toán được thực hiện vào tài khoản eToro của bạn (hoặc một tài khoản thứ hai tùy thuộc vào cấp độ) muộn nhất là vào ngày 10 hàng tháng.

*Khoản thanh toán nhận được nếu AUM tăng thêm 1% trong tháng trước

*Đối với Elite và Elite Pro, các khoản thanh toán sẽ được chia cho 12 để trả AUM hàng năm theo tháng

Yêu cầu bắt buộc để duy trì Nhà đầu tư nổi tiếng  

1. Duy trì lượng tiền vốn trong tài khoản ở mức trung bình tối thiểu.

2. Lượng người sao chép được xác minh tối thiểu, số tháng theo dương lịch tối thiểu  theo yêu cầu ở cấp độ đó và điểm rủi ro theo giờ của họ không vượt mức 6 trong  tháng dương lịch liên quan. Để duy trì cần phải:

 • Mỗi PI phải tuân thủ chính sách GIAO DỊCH TRÁCH NHIỆM (Giới hạn về Đòn  bẩy & Điểm rủi ro tối đa = 6): ASIC  (Forex = x50 ; Cổ phiếu, ETF = x2 ;Tiền điện tử = x1 ; Hàng hóa & Chỉ số = x20 ).
 • Đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Đầu tư vào nhiều loại sản phẩm tài  chính khác nhau (ví dụ: 20% cổ phiếu, 30% ngoại hối, 20% tiền ảo… etc).
 • Chỉ đặt tối đa 20% giá trị tài sản của bạn vào một giao dịch. Phân bổ tối đa  40% tổng số dư của bạn để sao chép một nhà giao dịch.
 • Chìa khóa để đầu tư thông minh là mức đòn bẩy thấp và danh mục đa dạng,  một dữ kiện đã được chứng thực bởi danh mục của những nhà đầu tư hàng  đầu trên eToro.
 • Giữ mức thay đổi tổng vốn của tài khoản theo bản sau:

Điều này có nghĩa là để duy trì độ điểm số rủi ro ở mức 6 thì tổng lượng vốn trong tài khoản của nhà đầu tư nổi tiếng chênh lệch trong khoảng 5.4%.

3. Ngoài ra, Nhà Đầu tư Nổi tiếng không thể sao chép một CopyPortfolio hoặc người dùng khác với mức hơn 25% vốn của họ. Các nhà Đầu tư Nổi tiếng ở cấp Elite được chi trả $1.000 + 2% AUM hàng năm của họ (AUM tối đa cho một nhà đầu tư Elite là 30 triệu đô la).

Tuy nhiên, nếu bạn không tuân thủ Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Khuyến mại Nhà Đầu tư Nổi tiếng của eToro và vi phạm bất kỳ điều khoản trên nào, eToro có quyền, theo quyết định riêng của mình và ngay lập tức mà không cần thông báo:

 • Loại bỏ bất kỳ người dùng nào khỏi chương trình Nhà Đầu tư Nổi tiếng, bao gồm cả việc tạm dừng và/hoặc chặn mọi hành động sao chép trong tương lai;
 • Ngăn chặn, đóng hoặc tạm ngưng tài khoản của Nhà Dầu tư Nổi tiếng;
 • Giữ lại hoặc thu hồi bất kỳ khoản thanh toán nào và/hoặc bất kỳ quyền lợi nào khác mà Nhà Đầu tư Nổi tiếng được hưởng.

Vậy là chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền khi trở thành Nhà đầu tư nổi tiếng trên eToro. Hiện tại Khóa học đầu tư chứng khoán miễn phí SUPER INVESTOR với những kiến thức cơ bản đến nâng cao dành cho các nhà đầu tư sắp được tổ chức, nếu bạn muốn có thêm kiến thức về thị trường hãy đăng ký ngay hôm nay để trở thành 1 trong 20 học viên đầu tiên được eToro tài trợ học phí. 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments