skip to Main Content

Là danh sách theo dõi của riêng bạn (My watchlist). Thực tế bạn luôn có nhu cầu theo dõi một vài tài sản nhất định như mã chứng khoán để tìm kiếm cơ hội thay vì phải nhìn vào hàng ngàn loại chứng khoán. Bạn có thể tạo ra nhiều danh sách theo dõi khác nhau để phân loại theo các tiêu chí khác nhau.

Dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thêm một mã tài sản vào danh sách theo dõi mặc định hoặc tạo một danh sách theo dõi mới

Cách sử dụng

a. Thêm một mã vào danh sách theo dõi mặc định

– Thêm mã tài sản bằng cách nhấp vào biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải và chọn Add market (thêm thị trường). Sau đó chọn mã tài sản cần theo dõi

 

– Xóa mã tài sản bằng cách nhấp vào biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải và chọn Rearrange/Remove (Sắp xếp lại/Xóa). Nhấp vào X để xóa

– Nhấp vào biểu tượng được khoanh tròn bên cạnh bánh xe cài đặt để chuyển đổi giữa chế độ xem danh sách hoặc trong chế độ xem hình ảnh

– Để điều chỉnh khung thời gian để hiển thị thay đổi hàng ngày (D), hàng tuần (W) hoặc hàng tháng (M), chỉ cần nhấp vào cột Thay đổi (khi hiển thị chế độ xem danh sách) hoặc trên biểu tượng có liên quan ở góc trên cùng bên phải (khi hiển thị chế độ xem hình ảnh).

 

b. Tạo một danh sách theo dõi mới

– Có thể tạo tối đa 10 danh sách theo dõi và mỗi danh sách theo dõi chứa tối đa 50 mã tài sản

– Để mở Danh sách theo dõi mới, nhấp vào My Watchlist (Danh sách theo dõi của tôi) và sau đó + CREATE NEW LIST (Tạo danh sách mới)

 

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments