skip to Main Content

Lệnh chờ là lệnh cho bạn được đặt trước
Nền tảng eToro cho phép bạn đặt hai loại lệnh chờ : market orders and pending orders.

Market orders (lệnh thị trường)

Bạn có thể mở một lệnh thị trường khi thị trường bạn muốn đầu tư đang đóng cửa, có thể là vào cuối tuần hoặc các giờ nghỉ hàng ngày khác. Đặt lệnh thị trường có nghĩa là giao dịch sẽ được thực hiện ở mức giá sẵn có đầu tiên khi thị trường mở cửa.

Pending orders (lệnh chờ theo giá)

Bạn có thể mở một lệnh chờ bất cứ lúc nào và lệnh chờ của bạn sẽ được mở khi thị trường đạt đến tỷ lệ mục tiêu bạn chọn trong cửa sổ Đặt lệnh chờ. Nó có thể được thực hiện trong một phạm vi biến động cho phép của tài sản và biến động của thị trường. Phạm vi biến động cho phép khác nhau cho mỗi tài sản

Mở lệnh chờ

Để mở lệnh mua hoặc bán khống có đòn bẩy, bạn chỉ cần:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào “Thị trường giao dịch” hoặc “Danh sách theo dõi”

2. Bấm vào loại tài sản muốn mua và chọn phần “mua” hoặc “bán”

3. Bấm tiếp vào phần Oder như hình

4. Khi thị trường bạn muốn đầu tư đóng cửa, có thể là vào cuối tuần hoặc các giờ nghỉ thị trường hàng ngày khác, tùy chọn mặc định là market order tức “At Market”. Đặt lệnh market order có nghĩa là giao dịch sẽ được thực hiện ở mức sẵn có đầu tiên khi thị trường mở cửa.

Nếu bạn muốn mở một lệnh Pending orders (lệnh chờ theo giá) với giá trị mà nó sẽ thực hiện mở lệnh, nhấp vào RATE:

Điền các thông số như số tiền bạn muốn đầu tư, mức stop loss (cắt lỗ) hay take profit (chốt lời),…

5. Khi bạn nhấp vào “Đặt lệnh/Set Order”, số tiền được phân bổ sẽ được trừ đi ở số dư tài sản, vì số tiền đặt lệnh chờ sẽ được coi là vốn chủ sở hữu được bảo lưu, trừ khi bạn hủy lệnh chờ.

Quản lý lệnh chờ

Bạn có thể xem các lệnh đang chờ bằng cách, Trong Danh mục đầu tư (Portfolio) của bạn, nhấp vào hai mũi tên đối diện để xem bất kỳ lệnh giao dịch nào đang chờ mở:

Nếu bạn muốn hủy lệnh chờ, nhấp vào X màu đỏ ở bên phải. Sau khi hủy, số tiền được phân bổ cho lệnh giao dịch chờ đó sẽ được cộng lại trong số dư tài khoản của bạn và có sẵn để giao dịch trở lại.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments