skip to Main Content

Đặt lệnh chờ

Lệnh chờ là lệnh cho bạn được đặt trước Nền tảng eToro cho phép bạn đặt hai loại lệnh chờ :…

Quản lý lệnh

Thay đổi Stop loss (chặn lỗ) và Take Profit (chốt lời) Khi đã mở lệnh, bạn hoàn toàn có thể thay…

Sử dụng đòn bẩy

Đòn bẩy là gì? Đòn bẩy, còn được gọi là mức rủi ro, là một khoản vay tạm thời được trao…