skip to Main Content

a. Cắt lỗ Sao chép (CSL)

CSL là một tính năng cho bạn khả năng quản lý hiệu quả danh mục Sao chép của mình bằng cách cung cấp khả năng quản lý rủi ro cho từng mối quan hệ sao chép dựa trên các giá trị Lời/Lỗ trong thời gian thực. Về cơ bản, đây là một hệ thống kiểm soát rủi ro tự động cho phép bạn thiết lập kiểm soát cho toàn bộ mối quan hệ sao chép theo giá tiền.

Ở chế độ mặc định, hệ thống sẽ tự động đặt CSL ở mức 40% tổng giá trị sao chép cho mỗi mối quan hệ sao chép của bạn. Do đó, bạn có thể tin tưởng rằng khi giá trị sao chép giảm 40%, CSL sẽ kích hoạt và chấm dứt mối quan hệ sao chép đó, trả số tiền còn lại về số dư của bạn. Bạn có thể thiết lập thủ công CSL của mình trong khoảng 5% đến 95%. Mức 5% là một ‘lưới an toàn’ đích thực chỉ được kích hoạt khi gần như toàn bộ số tiền trong mối quan hệ sao chép đã hết.

Ví dụ: Nhà Giao dịch A được Nhà Giao dịch B sao chép với số tiền $1.000. CSL được thiết lập là 60% giá trị tài sản sẽ được ghi có về tài khoản, trong trường hợp này là $600. Sau khi giá trị tài sản hiện tại, bao gồm mức lời/lỗ trên tất cả các giao dịch bị giảm về $600, toàn bộ tài khoản sao chép sẽ bị đóng, và số vốn còn lại (60% số tiền sao chép ban đầu) sẽ được ghi có về số dư của Nhà Giao dịch B.

Vậy, điều gì sẽ xảy ra khi CSL được kích hoạt?

Nếu mối quan hệ sao chép của bạn có khoản lỗ tạm tính là 40% tổng vốn đã phân bổ, CSL sẽ được kích hoạt, và tất cả các vị thế trong mối quan hệ đó sẽ đóng lại. Thẻ lịch sử trên nền tảng chứa một cột “Đóng bởi”. Các giao dịch bị đóng sẽ được dán nhãn trong cột này là “CSL”.

Giá trị CSL có thể được điều chỉnh trong khoảng tối thiểu là 5% và tối đa là 95% để làm lưới an toàn. Xin lưu ý hệ thống sẽ không cho phép bạn giảm CSL đến một giá trị nhỏ đến mức nó có thể kích hoạt việc đóng mối quan hệ CopyTrader ngay lập tức.

Ví dụ: Giả sử bạn đang sao chép một nhà giao dịch với $1.000 và bạn đang lỗ $300, trong khi giá trị CSL của bạn là 60% (mặc định), và bạn muốn điều chỉnh giá trị CSL. Bạn sẽ không thể thiết lập nó ở giá trị 70% ($300 trong trường hợp này) hoặc cao hơn bởi điều này sẽ ngay lập tức kích hoạt hành động đóng mối quan hệ CopyTrader và tất cả các giao dịch trong đó. Trong trường hợp này, CSL tối đa mà bạn có thể đặt là 65%.

Hãy nhớ rằng giá trị CSL sẽ thay đổi nếu bạn thay đổi số tiền sao chép của mình. Việc thêm hoặc rút vốn từ nhà giao dịch được sao chép sẽ kích hoạt tác vụ tính lại giá trị CSL dưới dạng phần trăm của số tiền sao chép mới.

Ví dụ; giả sử bạn đang sao chép một nhà giao dịch với $1.000. Khoản đầu tư của bạn vào nhà giao dịch này đã mất $900 giá trị, nhưng bạn vẫn tin vào mối quan hệ sao chép này. Khi bạn phân bổ thêm $1.000 vào nhà giao dịch đó – giá trị CSL sẽ được cập nhật và tính lại trên tổng $2.000 mới được phân bổ để sao chép nhà giao dịch này. Hãy nhớ bạn có thể cập nhật CSL bất cứ lúc nào.

b. Cắt lỗ Giao dịch được Sao chép

CSL được áp dụng để hạn chế mức rủi ro tổng quát của bạn với một nhà giao dịch bất kỳ. Bởi các giao dịch được sao chép của bạn được CSL bảo vệ, chúng tôi có thể linh động hơn khi xử lý việc Cắt lỗ (SL) của các giao dịch đó.

Với các giao dịch thông thường, mỗi khi bạn tăng mức SL, tiền vốn sẽ được thêm vào giao dịch từ số dư tài khoản nhằm thể hiện khoản tiền vốn bổ sung cần thiết để duy trì nó.

Với các giao dịch sao chép, mỗi khi Nhà Giao dịch được Sao chép gia hạn mức SL của họ, sẽ không có khoản tiền bổ sung nào bị khấu trừ từ số tiền sao chép tổng quát. Do đó, mọi giao dịch đều có thể bị lỗ đến 200%, thậm chí là 300%, giúp giao dịch đó có thể linh hoạt hơn trong việc phục hồi khoản lỗ mà không bị lệnh SL đóng, đồng thời còn để lại tài khoản sao chép một số dư cần thiết để bù cho các giao dịch bổ sung. Tuy nhiên, nếu Nhà Giao dịch được Sao chép đạt CSL đã thiết lập của bạn liên quan đến một khoản lỗ tổng quát tạm tính, toàn bộ mối quan hệ sao chép đó sẽ bị đóng.

Sự khác biệt này tạo ra một vài chênh lệch giữa các giao dịch được sao chép và giao dịch gốc:

  • Chúng tôi không thêm vốn vào các giao dịch được sao chép. Do đó phần trăm số dư sao chép có sẵn có thể lớn hơn số dư của nhà giao dịch được sao chép.
  • Mức lời/lỗ của giao dịch sao chép được tính dựa trên số tiền đầu tư ban đầu vào giao dịch đó.

c. Thêm vốn đầu tư

d. Rút vốn đầu tư

Rút toàn bộ vốn đầu tư

Rút 1 phần vốn đầu tư

f. Tạm dừng Sao chép

Với phiên bản mới của CopyTrader, chúng tôi hân hạnh giới thiệu “Tạm dừng Sao chép”, một tính năng cho phép bạn ngừng sao chép một nhà giao dịch mà không phải đóng tất cả các vị thế đang mở.
Có thể được kích hoạt chức năng này từ trang hồ sơ eToro bằng cách nhấn vào nút cài đặt và “Tạm dừng Sao chép”.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments