skip to Main Content

*Thông tin trong bài viết được tính theo (GMT +07:00) Bangkok, Hà Nội, Jakarta

Các công cụ khác nhau có giờ mở cửa và đóng cửa khác nhau tùy thuộc vào lớp tài sản và sàn giao dịch. Các sự kiện thị trường cũng ảnh hưởng đến giờ mở cửa và đóng cửa của một số sàn vào các thời điểm khác nhau khi sự kiện diễn ra

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về giờ hoạt động của thị trường giúp bạn giao dịch thuận tiện hơn trên eToro. Chúng tôi khuyến khích bạn làm quen với các khung giờ giao dịch liên quan đến các loại công cụ, tài sản mà bạn theo dõi và muốn đầu tư.  Xin lưu ý rằng thời gian nghỉ giao dịch có thể dẫn đến khoảng chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa.

Nghỉ giữa ngày là giờ nghỉ giao dịch. Các vị thế không thể mở hoặc đóng trong thời gian này. Tuy nhiên, bạn có thể đặt các lệnh chờ để thực thi khi thị trường mở cửa trở lại.

Lưu ý rằng giờ giao dịch có thể thay đổi tùy theo thanh khoản sẵn có. Nếu thị trường cơ sở đóng cửa trước hạn hoặc bị thiếu thanh khoản, chúng tôi có thể sẽ trì hoãn giờ mở cửa thị trường hoặc vô hiệu hóa tính năng giao dịch cho các công cụ bị ảnh hưởng.

MỞ TÀI KHOẢN ETORO

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments