skip to Main Content

Nạp Tiền

Bạn có thể xem trạng thái nạp tiền của mình đang ở giai đoạn nào bằng cách vào Danh mục => Lịch sử => Kéo xuống đáy của sổ eToro => Dòng tiền ròng.

Các nấc xanh trên thang sẽ thể hiện được giai đoạn của việc nạp. Cụ thể như sau:

  •  Nấc màu xanh đầu tiên là lệnh nạp tiền
  • Nấc xanh thứ 2 là đang xử lý
  • Nấc xanh thứ 3 là đã được hoàn thành và tiền đã đến tài khoàn của bạn.


Rút Tiền

Sau khi hoàn thành các thao tác rút tiền, một cửa sổ yêu cầu xác nhận sẽ hiện ra. Và bạn cũng nhận được một email ghi rõ số tiền yêu cầu và các thông tin giao dịch (ngày, ID, phí).

Số tiền của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản bằng chính phương thức nạp tiền ban đầu. Nếu bạn nạp tiền bằng thẻ tín dụng trong vòng 6 tháng qua và tổng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn so với số dư trong tài khoản, bạn sẽ nhận được tiền vào thẻ tín dụng của mình.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn rút nhiều hơn số tiền bạn nạp vào tài khoản gần đây nhất, khi bạn thực hiện yêu cầu rút tiền, số chênh lệch sẽ được chuyển vào tài khoản thông qua một phương thức thanh toán thay thế.

Bạn cũng sẽ nhận được email thông báo khi yêu cầu rút tiền của bạn được xử lý.

Các yêu cầu rút tiền sẽ cần đến 1 ngày làm việc để xử lý, với điều kiện chúng tôi có toàn bộ thông tin cần thiết. Thời gian ước tính để nhận khoản thanh toán của bạn tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Bạn có thể xem khung thời gian thông thường cho mỗi phương thức thanh toán như sau:

  • Thẻ tín dụng/Ghi nợ: Tối đa 8 ngày làm việc
  • Neteller, PayPal, Skrill, WebMoney : 1-2 ngày làm việc. Chuyển khoản qua ngân hàng nội địa: 2-3 ngày làm việc

Bạn sẽ được thông báo qua email khi việc xử lý yêu cầu rút tiền của mình đã được xử lý, cùng với chi tiết nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà chúng tôi đã gửi tiền đến. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn vào Danh mục / Lịch sử để xem trạng thái rút tiền của mình.

Bước 1: Bạn vào Portfolio (Danh mục)


Bước 2: Án chọn History (Lịch sử)Số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong 8 ngày làm việc kể từ khi eToro xử lý yêu cầu rút tiền của bạn. Sau đó số tiền sẽ xuất hiện trong Sao kê tài khoản.


Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments